Zdjęcia RTG Twarzoczaszki

Wskazania do wykonania badania RTG twarzoczaszki:

 • urazy twarzoczaszki
 • podejrzenie złamania struktur kostnych twarzoczaszki
 • podejrzenie ciała obcego
 • złamanie łuków jarzmowych

RTG twarzoczaszki w projekcji osiowej - SMV (zdjęcie łuków jarzmowych)

 • Jeżeli pacjent może usiąść, to należy posadzić go na krześle, plecami do detektora, po czym odchyla on głowę tak aby jej wierzchołek dotykał statywu.
 • Linia oczodołowo-uszna musi być równoległa do płaszczyzny detektora.
 • Promień centralny prostopadły, pada na środek pomiędzy kątami żuchwy.
 • Kolimacja do granic skóry głowy.
   • Odległość SID = 100cm
   • kV = 70/80
   • mAs = 20/25

   Kości jarzmowe widoczne.

   Brak rotacji potwierdzony jednakowymi odległościami pomiędzy brzegami żuchwy a bokami czaszki.

    Pacjent przed zdjęciem musi zdjąć wszystkie elementy biżuterii, tj. łańcuszek, kolczyki itp. oraz wyciągnąć protezy zębowe.

    Na ogół pacjent może delikatnie drgać głową, tak więc przygotuj wszystko przed pozycjonowaniem pacjenta, tak aby nie musiał być w tej pozycji zbyt długo.

    Zawsze używaj znacznika podczas wykonywania RTG czaszki, ponieważ w razie wątpliwości ciężko określić potem strony głowy pacjenta.