Zdjęcia RTG Stopy

Wskazania do wykonania badania RTG stopy:

 • urazy z podejrzeniem złamania
 • podejrzenie zwichnięcia
 • diagnostyka bólów stawowych oraz deformacji
 • brak możliwości wykonania więcej niż czterech kroków
 • obserwacja stwierdzonej choroby u pacjenta
 • RZS
 • poszukiwanie ciał obcych

RTG stopy w projekcji AP (grzbietowo-podeszwowej)

 • Pacjent siedzi lub leży na stole.
 • Badana kończyna jest zgięta w stawie kolanowym, tak aby stopa powierzchnią podeszwową całkowicie przylegała do detektora. 
 • Promień centralny pada na podstawę 3 kości śródstopia, pod kątem 10° kranialnie.
 • Kolimacja do granic stopy.
  • Odległość SID = 100cm
  • kV = 50/55
  • mAs = 3/4

  • Przestrzenie między II – V kośćmi śródstopia powinny być takie same, a ich podstawy powinny nachodzić się na siebie.

  Podczas obrazowania stopy należy ustawić kąt lampy ok. 10° w celu dostosowania wiązki do naturalnego ułożenia stopy (kości śródstopia znajdują się najbliżej detektora przy paliczkach i kierują się ku górze w kierunku kości stępu).

  W przypadku, gdy poszukujesz ciała obcego w stopie pacjenta, nie ustawiaj kąta lampy, gdyż spowoduje to wydłużenie obrazu ciała obcego.

  Zdjęcie RTG stopy

  RTG stopy w projekcji skośnej

  • Pacjent siedzi lub leży na stole.
  • Badana kończyna jest zgięta w stawie kolanowym, tak aby stopa powierzchnią podeszwową całkowicie przylegała do detektora. 
   Z tej pozycji pacjent musi całą nogę przechylić do środka, tak aby podeszwa tworzyła kąt 45° z powierzchnią detektora.
  • Promień centralny prostopadły, pada na podstawę 3 kości śródstopia.
  • Kolimacja do granic stopy.
   • Odległość SID = 100cm
   • kV = 50/55
   • mAs = 3/4

   • Ewidentne nakładanie się na siebie podstaw I i II kości śródstopia.
   • Kości śródstopia III – V nie nakładają się na siebie w ogóle.
   • Przestrzenie stawowe dookoła kości sześciennej są równe i otwarte.
   • Kość sześcienna jest całkowicie wolna od nakładania się innych struktur.

    Gdy pacjent nie jest w stanie ułożyć stopy w skosie, możesz zastosować kąt lampy 45° w kierunku przyśrodkowym stopy pacjenta – jest to projekcja zbliżona do skośnej, lecz zastosuj ją jedynie w ostateczności.

    Zdjęcie RTG stopy

    RTG stopy w projekcji bocznej

    • Pacjent siedzi lub leży na stole.
    • Badana kończyna jest zrotowana zewnętrznie, tak aby podudzie było równoległe do płaszczyzny stołu – w wielu przypadkach pacjent będzie musiał położyć się na boku strony badanej.
    • Boczna część stopy musi przylegać do detektora.
    • Kończyna po stronie niebadanej musi być odsunięta, aby nie znalazła się w polu promieniowania (gdy ustawimy ją w projekcji AP to unikniemy zbyt dużej rotacji stopy po stronie badanej).
    • Płaszczyzna podeszwowa stopy jest prostopadła do płaszczyzny detektora.
    • Promień centralny prostopadły, pada na podstawy kości śródstopia lub po prostu na środek stopy.
    • Kolimacja do granic stopy, musimy również zamieścić na zdjęciu nasady dalsze kości podudzia.
     • Odległość SID = 100cm
     • kV = 55/60
     • mAs = 4/6

     • Kości śródstopia całkowicie nakładają się na siebie, jedynie guzowatość V kości śródstopia jest widoczna z profilu.

      Gdy pacjent jest otyły lub po prostu ma dużą nogę, może mieć problemy z ułożeniem podudzie równolegle do stołu, w takiej sytuacji będziemy musieli podłożyć gąbkę (bądź inny element, który nie jest widoczny na zdjęciu) pod stopę pacjenta, aby uzyskać równoległe ułożenie kończyny.

      Zdjęcie RTG stopy