Zdjęcia RTG Stawu Skokowego

Wskazania do wykonania badania RTG stawu skokowego:

 • urazy w obrębie stawu skokowego
 • ocena pooperacyjna
 • obserwacja leczenia się złamań
 • ocena deformacji okolicy kostki bocznej i przyśrodkowej

RTG stawu skokowego w projekcji AP

 • Pacjent siedzi lub leży na stole.
 • Badana kończyna jest wyprostowana. 
 • Stopa jest w zgięciu grzbietowym – tak aby palce były skierowane w stronę sufitu.
 • Promień centralny prostopadły, pada na wysokości linii łączącej kostkę przyśrodkową oraz boczną.
 • Kolimacja na boki do granic skóry, od góry do 1/3 długości kości podudzia, od dołu do 1/2 długości kości śródstopia.
   • Odległość SID = 100cm
   • kV = 50/60
   • mAs = 3/5

   • Dalsza nasada kości strzałkowej powinna nakładać się na kość piszczelową.
   • Kostki boczna i przyśrodkowa są widoczne z profilu.
   • Przestrzeń stawowa pomiędzy kością piszczelową a skokową jest otwarta i dobrze widoczna, jednak cały staw mortisa nie powinien być widoczny.

   Większość pacjentów automatycznie ułoży się dobrze do tego zdjęcia, dokonaj jedynie drobnych korekt ułożenia.

   W przypadku pacjentów urazowych nie każ pacjentowi ustawiać stopy w zgięciu grzbietowym.

   Zdjęcie RTG stawu skokowego

   RTG stawu skokowego w projekcji Mortisa (Mortice)

   • Pacjent siedzi lub leży na stole.
   • Badana kończyna jest wyprostowana oraz zrotowana do wewnątrz pod kątem 15-20° – tak aby linia łącząca kostki boczą oraz przyśrodkową była równoległa do płaszczyzny detektora (często w takim ułożeniu V palec układa się w jednej linii z kością piętową). 
   • Rotacja musi dotyczyć całej kończyny (musi pochodzić ze stawu biodrowego), gdy pacjent zrotuje samą stopę to zdjęcie będzie niediagnostyczne.
   • Stopa powinna być w delikatnym zgięciu grzbietowym.
   • Promień centralny prostopadły, pada na wysokości linii łączącej kostkę przyśrodkową oraz boczną.
   • Kolimacja na boki do granic skóry, od góry do 1/3 długości kości podudzia, od dołu do 1/2 długości kości śródstopia.
     • Odległość SID = 100cm
     • kV = 50/60
     • mAs = 3/5

     • Kostki boczna i przyśrodkowa są widoczne z profilu.
     • Staw mortisa musi być widoczny bez nakładania się na niego żadnych innych struktur (od góry i od boków kości skokowej).

      Najprostszym sposobem do uzyskania tej projekcji jest ustawienie V palca w jednej linii/osi z kością piętową.
      Innym sposobem jest ustawienie pacjenta do projekcji AP stawu skokowego, po czym nakazać pacjentowi rotować całą kończynę dolną do wewnątrz aż V palec będzie miejscem padania promienia centralnego lampy.

      W większości przypadków nie uda nam się prawidłowo zrobić zdjęcia bez zgięcia grzbietowego stopy, ponieważ staw nie będzie widoczny w całości w takiej sytuacji.

      Gdy pacjent nie jest w stanie zrotować kończyny, możesz zastosować kąt lampy 15-20° w kierunku przyśrodkowym stopy pacjenta – jest to projekcja zbliżona do zamierzonej, lecz zastosuj ją jedynie w ostateczności, ponieważ będzie ona bogata w artefakty polegające na wydłużeniu struktur kostnych.

      Zdjęcie RTG stawu skokowego

      RTG stawu skokowego w projekcji bocznej

      • Pacjent leży na stole, na boku strony badanej.
      • Część boczna kolana oraz stawu skokowego musi przylegać do stołu/detektora, co w efekcie da nam równoległe ułożenie kończyny względem detektora.
      • Noga może być zgięta w stawie kolanowym lub wyprostowana – w zależności od komfortu pacjenta.
      • Stopa znajduje się w zgięciu grzbietowym.
      • Kończyna niebadana znajduje się za badaną – unikniesz w ten sposób nadmiernej rotacji badanego stawu skokowego.
      • Promień centralny prostopadły, pada na kostkę przyśrodkową.
      • Kolimacja od dołu i boku do granic skóry, na zdjęciu musimy zawrzeć 1/3 kości śródstopia oraz 1/3 kości podudzia.
        • Odległość SID = 100cm
        • kV = 50/60
        • mAs = 3/5

        • Nasady dalsze kości podudzia powinny się na siebie nakładać.
        • Kości stępu nakładają się na siebie, jednak kość skokowa oraz piętowa nadają się do oceny.
        • Staw pomiędzy kością piszczelową a kością skokową jest otwarty i możliwy do oceny.

         W przypadku pacjentów pourazowych może być niemożliwe ułożenia pacjenta jak to zostało opisane powyżej, jednak te same zasady można zastosować do wykonania tego zdjęcia promieniem poziomym.

         Zdjęcie RTG stawu skokowego