Zdjęcia RTG Stawu Barkowego

Wskazania do wykonania badania RTG stawu barkowego:

 • urazy obręczy barkowej
 • ból, obrzęk 
 • podejrzenie złamania
 • ograniczenia ruchu w stawie
 • brak stabilności w stawie
    • deformacja ramienia
    • nieurazowy ból
    • poszukiwanie ciał obcych
    • podejrzenie zwichnięcia
    • podejrzenie artretyzmu

    RTG stawu barkowego w projekcji AP

    • Pacjent stoi wyprostowany, tyłem skierowany do statywu.
    • Ramię jest wyprostowane oraz lekko zrotowane do zewnątrz, w celu uzyskania projekcji AP – ręka stroną dłoniową jest skierowana do przodu.
    • Pacjenta należy zrotować w stronę badaną o ok 5-10°, tak aby łopatka była ułożona równolegle do statywu.
    • Staw barkowy powinien znajdować się na środku statywu, aby znajdował się na wysokości komory środkowej systemu AEC.
    • Kończyna wyprostowana w stawie łokciowym.
    • Promień centralny jest prostopadły, pada na środek przestrzeni stwowej.
     Dolna krawędź ustawiona tak aby na zdjęciu widoczny był dolny kąt łopatki.
     Górna krawędź powyżej obojczyka.
    • Odległość SID = 100cm
    • kV = 60/70
    • mAs = 10/18

    • Obojczyk jest widoczny w całej swojej długości.
    • Łopatka widoczna jest w całości w projekcji AP.

    Zdjęcie to możesz wykonać u pacjenta leżącego, stosując się do powyższych wytycznych.

    Zdjęcie RTG stawu barkowego

    RTG stawu barkowego w projekcji bocznej "Y"

    • Pacjent stoi wyprostowany lub siedzi przodem do statywu.
    • Pacjent zrotowany w kierunku strony badanej o kąt 45° (u różnych pacjentów kąt ten może się różnić).
    • Kończyna górna jest zgięta w stawie łokciowym o kąt 90°.
    • Ręka pacjenta opiera się o jego brzuch.
    • Kość ramienna powinna znajdować się na środku statywu, aby znajdowała się na wysokości komory środkowej systemu AEC.
    • Promień centralny jest prostopadły, pada na wysokość głowy kości ramiennej.
    • Dolna krawędź ustawiona tak aby na zdjęciu widoczny był dolny kąt łopatki.
     Górna krawędź powyżej obojczyka.
     • Odległość SID = 100cm
     • kV = 60/70
     • mAs = 10/20

     • Wyrostek barkowy, kruczy oraz łopatka układają się w kształt litery „Y”.
     • Głowa kości ramiennej rzutuje się na podstawę litery „Y”.

      Warto wcześniej pokazać pacjentowi jak ma się ustawić do zdjęcia, aby zrozumiał dokładnie czego od niego oczekujesz.

      Zdjęcie to może być technicznie wymagające, w szczególności u pacjentów z bólem.

      Najlepszym sposobem dokładnego ustawienia pacjenta jest przyłożenie swojej ręki stroną dłoniową do łopatki pacjenta, po czym ustawienie pacjenta tak, aby nasza dłoń była ułożona prostopadle do statywu.

      Zdjęcie RTG stawu barkowego