Zdjęcia RTG Przedramienia

Wskazania do wykonania badania RTG przedramienia:

 • urazy
 • ból, obrzęk
 • podejrzenie złamania
  • deformacja przedramienia
  • nieurazowy ból
  • poszukiwanie ciał obcych

  RTG przedramienia w projekcji AP

  • Pacjent siedzi przodem do stołu.
  • Przedramię jest zrotowane do zewnątrz, tak aby strona grzbietowa ręki przylegała do detektora.
  • Ręka, przedramię oraz łokieć znajdują się w jednej płaszczyźnie i przylegają do detektora.
  • Promień centralny jest prostopadły, pada na środek przedramienia.
   Dolna krawędź ustawiona tak aby na zdjęciu widoczny był staw łokciowy.
   Górna krawędź obejmuje kości nadgarstka.
  • Odległość SID = 100cm
  • kV = 50/60
  • mAs = 3/5

  • Nadgarstek jest w projekcji AP.
  • Kończyna górna jest wyprostowana, kości przedramienia nie nakładają się na siebie w przebiegu ich trzonów.

  Ramię i przedramię pacjenta powinny być w jednej płaszczyźnie, aby uniknąć deformacji stawu łokciowego na zdjęciu.

  Zdjęcie RTG przedramienia

  RTG przedramienia w projekcji bocznej

  • Pacjent siedzi wzdłuż stołu, bokiem strony badanej.
  • Badana kończyna jest zgięta w stawie łokciowym pod kątem 90°, tak aby ramię oraz dłoń leżały na stole.
  • Ręka jest zrotowana zewnętrznie o kąt 90° w stosunku do pozycji PA.
  • Palce są wyprostowane.
  • Ramię, łokieć oraz nadgarstek powinny być w tej samej płaszczyźnie, która będzie znajdowała się prostopadle do wiązki promieniowania.
  • Promień centralny jest prostopadły, pada na środek przedramienia.
   Dolna krawędź ustawiona tak aby na zdjęciu widoczny był staw łokciowy.
   Górna krawędź obejmuje kości nadgarstka.
  • Odległość SID = 100cm
  • kV = 50/60
  • mAs = 3/5

  • Kości nadgarstka nakładają się na siebie (znajdują się w projekcji bocznej).
  • Nasady dalsze kości przedramienia nakładają się na siebie.

   Dopilnuj aby ułożyć pacjenta ściśle według wytycznych pozycjonowania, gdyż bardzo łatwo uzyskać zdjęcie skośne w tym ułożeniu.

   Zdjęcie RTG przedramienia