Zdjęcia RTG Podudzia

Wskazania do wykonania badania RTG podudzia:

 • uraz
 • widoczna deformacja
 • podejrzenie ciała obcego
  • obserwacja leczenia się złamań
  • brak możliwości obciążenia kończyny
  • zapalenie szpiku kostnego

  RTG podudzia w projekcji AP

  • Pacjent siedzi lub leży na stole.
  • Badana kończyna jest wyprostowana. 
  • Stopa jest w zgięciu grzbietowym – tak aby palce były skierowane w stronę sufitu.
  • Promień centralny prostopadły, pada na środek trzonów kości podudzia.
  • Kolimacja na boki do granic skóry, od góry powyżej stawu kolanowego, od dołu poniżej stawu skokowego.
    • Odległość SID = 100cm
    • kV = 50/60
    • mAs = 3/5

    • Podudzie znajduje się w projekcji AP na całej swojej długości, czyli od stawu kolanowego, który jest widoczny na zdjęciu, aż po staw skokowy (również widoczny na zdjęciu).
    • Dalsza nasada kości strzałkowej powinna nakładać się na kość piszczelową.
    • Kostki boczna i przyśrodkowa są widoczne z profilu.
    • Przestrzeń stawowa pomiędzy kością piszczelową a skokową jest otwarta i dobrze widoczna, jednak cały staw mortisa nie powinien być widoczny.

    Większość pacjentów automatycznie ułoży się dobrze do tego zdjęcia, dokonaj jedynie drobnych korekt ułożenia.

    W przypadku pacjentów urazowych uważaj na każdy ruch kończyną pacjenta, ponieważ głównym podejrzeniem jest złamanie kości podudzia, nie każ również pacjentowi ustawiać stopy w zgięciu grzbietowym.

    Przeanalizuj modyfikację ułożenia i rozważ zastosowanie promienia poziomego do wykonania tych projekcji.

    W większości przypadków obrazowania podudzia u osób dorosłych będziesz miał trudności z objęciem całego podudzia na jednym zdjęciu, w takim przypadku zrób dwa osobne zdjęcia (1 – ze stawem kolanowym, 2 – ze stawem skokowym), lub spróbuj ułożyć podudzie po przekątnej detektora.

    Zdjęcie RTG podudzia

    RTG podudzia w projekcji bocznej

    • Pacjent leży na stole, na boku strony badanej.
    • Część boczna kolana oraz stawu skokowego musi przylegać do stołu/detektora, co w efekcie da nam równoległe ułożenie kończyny względem detektora.
    • Noga może być zgięta w stawie kolanowym lub wyprostowana – w zależności od komfortu pacjenta.
    • Stopa znajduje się w zgięciu grzbietowym.
    • Kończyna niebadana znajduje się za badaną – unikniesz w ten sposób nadmiernej rotacji badanego stawu skokowego.
    • Promień centralny prostopadły, pada na środek trzonów kości podudzia.
    • Kolimacja na boki do granic skóry, od góry powyżej stawu kolanowego, od dołu poniżej stawu skokowego.
       • Odległość SID = 100cm
       • kV = 50/60
       • mAs = 3/5

       • Podudzie znajduje się w projekcji bocznej na całej swojej długości, czyli od stawu kolanowego, który jest widoczny na zdjęciu, aż po staw skokowy (również widoczny na zdjęciu).
       • Nasady dalsze kości podudzia powinny się na siebie nakładać.

        W przypadku pacjentów urazowych uważaj na każdy ruch kończyną pacjenta, ponieważ głównym podejrzeniem jest złamanie kości podudzia, nie każ również pacjentowi ustawiać stopy w zgięciu grzbietowym.

        Przeanalizuj modyfikację ułożenia i rozważ zastosowanie promienia poziomego do wykonania tych projekcji.

        W większości przypadków obrazowania podudzia u osób dorosłych będziesz miał trudności z objęciem całego podudzia na jednym zdjęciu, w takim przypadku zrób dwa osobne zdjęcia (1 – ze stawem kolanowym, 2 – ze stawem skokowym), lub spróbuj ułożyć podudzie po przekątnej detektora.

        Zdjęcie RTG podudzia