Zdjęcia RTG Kości Ramiennej

Wskazania do wykonania badania RTG kości ramiennej:

 • urazy
 • ból, obrzęk 
 • podejrzenie złamania
 • podejrzenie guzów kości ramiennej
   • deformacja ramienia
   • nieurazowy ból
   • poszukiwanie ciał obcych
   • podejrzenie zwichnięcia

   RTG kości ramiennej w projekcji AP

   • Pacjent stoi wyprostowany, tyłem skierowany do statywu.
   • Ramię jest wyprostowane oraz lekko zrotowane do zewnątrz, w celu uzyskania projekcji AP.
   • Ramię należy delikatnie odsunąć od tułowia, aby tkanki miękkie nie nakładały się na siebie.
   • Kość ramienna powinna znajdować się na środku statywu, aby znajdowała się na wysokości komory środkowej systemu AEC.
   • Kończyna wyprostowana w stawie łokciowym.
   • Promień centralny jest prostopadły, pada na środek ramienia.
    Dolna krawędź ustawiona tak aby na zdjęciu widoczny był staw łokciowy.
    Górna krawędź obejmuje staw barkowy.
   • Odległość SID = 100cm
   • kV = 60/70
   • mAs = 7/15

   • Kość ramienna jest w projekcji AP, czego dowodem jest widoczny guzek większy widoczny z profilu.
   • Trzon kości ramiennej jest odsunięty od tułowia
   • Nadgarstek jest w projekcji AP.
   • Kończyna górna jest wyprostowana, kości przedramienia nie nakładają się na siebie w przebiegu ich trzonów.

   Warto wcześniej pokazać pacjentowi jak ma się ustawić do zdjęcia, aby zrozumiał dokładnie czego od niego oczekujesz.

   Zrotuj kolimator, w celu ograniczenia wiązki promieniowania a co za tym idzie promieniowania rozproszonego.

   Zdjęcie RTG kości ramiennej

   RTG kości ramiennej w projekcji bocznej

   • Pacjent stoi wyprostowany, tyłem skierowany do statywu.
   • Kończyna górna jest zgięta w stawie łokciowym o kąt 90°.
   • Płaszczyzna dłoniowa ręki jest równoległa do podłogi i opiera się o brzuch pacjenta.
   • Ramię należy delikatnie odsunąć od tułowia, aby tkanki miękkie nie nakładały się na siebie.
   • Kość ramienna powinna znajdować się na środku statywu, aby znajdowała się na wysokości komory środkowej systemu AEC.
   • Promień centralny jest prostopadły, pada na środek ramienia.
   • Dolna krawędź ustawiona tak aby na zdjęciu widoczny był staw łokciowy.
    Górna krawędź obejmuje staw barkowy.
   • Odległość SID = 100cm
   • kV = 60/70
   • mAs = 7/15

   • Wyrostek barkowy, kruczy oraz łopatka układają się w kształt litery „Y”.
   • Kość ramienna powinna być odsunięta od tułowia, w celu zapobiegnięcia sytuacji, w której tkanki miękkie nakładają się na siebie.

    Warto wcześniej pokazać pacjentowi jak ma się ustawić do zdjęcia, aby zrozumiał dokładnie czego od niego oczekujesz.

    Zrotuj kolimator, w celu ograniczenia wiązki promieniowania a co za tym idzie promieniowania rozproszonego.

    Zdjęcie RTG kości ramiennej