Zdjęcia RTG Dłoni

Wskazania do wykonania badania RTG dłoni:

 • urazy z podejrzeniem złamania
 • podejrzenie zwichnięcia
 • diagnostyka bólów stawowych oraz deformacji
 • obserwacja stwierdzonej choroby u pacjenta
 • RZS
 • poszukiwanie ciał obcych

RTG dłoni w projekcji PA

 • Pacjent siedzi wzdłuż stołu, bokiem strony badanej.
 • Badana kończyna jest zgięta w stawie łokciowym pod kątem 90°, tak aby ramię oraz dłoń leżały na stole.
 • Ręka stroną dłoniową przylega do detektora.
 • Ramię, łokieć oraz nadgarstek powinny być w tej samej płaszczyźnie, która będzie znajdowała się prostopadle do wiązki promieniowania.
 • Promień centralny jest prostopadły, pada na głowę III kości śródręcza.
  Dolna krawędź ustawiona tak aby na zdjęciu widoczne były nasady dalsze kości przedramienia.
 • Odległość SID = 100cm
 • kV = 50/60
 • mAs = 1/5

 • Palce II – V są w projekcji PA, bez rotacji.
 • Szpary stawów międzypaliczkowych oraz śródręczno-paliczkowych są symetryczne.

Ręka nie jest zbyt wymagającym narządem do obrazowania, jednak zawsze upewnij się, że palce przylegają do detektora i są od siebie odsunięte.

Zawsze obejmuj również nadgarstek na tym zdjęciu, ponieważ to właśnie tam może znajdować się źródło bólu pacjenta.

RTG dłoni w projekcji skośnej

 • Pacjent siedzi wzdłuż stołu, bokiem strony badanej.
 • Badana kończyna jest zgięta w stawie łokciowym pod kątem 90°, tak aby ramię oraz dłoń leżały na stole.
 • Ręka jest zrotowana zewnętrznie o kąt 45° w stosunku do pozycji PA.
 • Palce są odsunięte od siebie (nie mogą nakładać się na siebie) i opuszkami przylegają do detektora.
 • Ramię, łokieć oraz nadgarstek powinny być w tej samej płaszczyźnie, która będzie znajdowała się prostopadle do wiązki promieniowania.
 • Promień centralny jest prostopadły, pada na głowę III kości śródręcza.
  Dolna krawędź ustawiona tak aby na zdjęciu widoczne były nasady dalsze kości przedramienia.
 • Odległość SID = 100cm
 • kV = 50/60
 • mAs = 1/5

 • Trzony kości śródręcza III – V nie nakładają się na siebie.
 • Może występować małe nakładanie się głów kości śródręcza III – V.
 • Głowy kości śródręcza II i III nie nakładają się na siebie.

Pacjent może mieć problem z utrzymaniem ręki w skosie; w takim przypadku może przydać się specjalna podpórka, którą można podłożyć pacjentowi pod rękę.

Jeżeli kości śródręcza nadmiernie nakładają się na siebie, oznacza to, że dłoń jest uniesiona zbyt wysoko.

Zdjęcie RTG dłoni

RTG dłoni w projekcji bocznej

 • Pacjent siedzi wzdłuż stołu, bokiem strony badanej.
 • Badana kończyna jest zgięta w stawie łokciowym pod kątem 90°, tak aby ramię oraz dłoń leżały na stole.
 • Ręka jest zrotowana zewnętrznie o kąt 90° w stosunku do pozycji PA.
 • Palce są wyprostowane, w miarę możliwości można je rozrzutować w celu polepszenia diagnostyki.
 • Ramię, łokieć oraz nadgarstek powinny być w tej samej płaszczyźnie, która będzie znajdowała się prostopadle do wiązki promieniowania.
 • Promień centralny jest prostopadły, pada na głowę III kości śródręcza.
  Dolna krawędź ustawiona tak aby na zdjęciu widoczne były nasady dalsze kości przedramienia.
 • Odległość SID = 100cm
 • kV = 50/60
 • mAs = 3/5

 • Palce powinny być odseparowane od siebie i nie nakładać się na siebie.
 • Stawy międzypaliczkowe są otwarte i widoczne.
 • Kości śródręcza nakładają się na siebie.
 • Widoczna jest nasada dalsza kości przedramienia.

  Obniżenie kV może być użyte do poszukiwania ciała obcego w obrębie tkanek miękkich, w celu lepszej diagnostyki możemy położyć obok miejsca zranienia coś cieniującego, aby oznaczyć miejsce zainteresowania.

  Zdjęcie RTG dłoni