Zdjęcia RTG Czaszki

Wskazania do wykonania badania RTG czaszki:

 • urazy głowy
 • podejrzenie złamania struktur kostnych czaszki
 • podejrzenie ciała obcego

RTG czaszki w projekcji PA - metoda Caldwella

 • Pacjent stoi lub siedzi, przodem do statywu.
 • Czoło oraz nos pacjenta dotykają do statywu.
 • Linia nadoczodołowo-uszka jest prostopadła do detektora.
 • Promień centralny pod kątem 15° kaudalnie, należy go tak ustawić, aby wychodził w punkcie nasion.
  Kolimacja do granic skóry głowy.
  • Odległość SID = 100cm
  • kV = 70/80
  • mAs = 20

  Brak rotacji potwierdzony symetrycznymi oczodołami.

  Linie bezimmienne po obu stronach muszą znajdować się w takiej samej odległości od bocznej granicy oczodołu.

  Części skaliste kości skroniowej muszą tworzyć poziomą linię – oznacz to brak skręcenia głowy.

   Pacjent przed zdjęciem musi zdjąć wszystkie elementy biżuterii, tj. łańcuszek, kolczyki itp. oraz wyciągnąć protezy zębowe.

   Zawsze upewnij się, że pacjent się nie garbi podczas zdjęcia, ponieważ może to powodować artefakty pochodzące od ramion pacjenta, poza tym taka sylwetka pacjenta, może sprzyjać rotacji głowy.

   Najlepiej wykonać to zdjęcie na siedząco, jest to pozycja, która jest wygodniejsza dla pacjenta.

   Na ogół pacjent może delikatnie drgać głową, tak więc przygotuj wszystko przed pozycjonowaniem pacjenta, tak aby nie musiał być w tej pozycji zbyt długo.

   Zawsze używaj znacznika podczas wykonywania RTG czaszki, ponieważ w razie wątpliwości ciężko określić potem strony głowy pacjenta.

    Zdjęcie RTG PA czaszki - metoda Caldwell

    RTG czaszki w projekcji bocznej

    • Pacjent stoi lub siedzi, przodem do statywu.
    • Obraca swoją głowę tak, aby ucho po stronie badanej przylegało do statywu.
    • Pomóż pacjentowi obrócić głowę do ściśle bocznego ułożenia.
    • Pacjent może ułożyć swój tułów w skosie w celu większego komfortu ułożenia.
    • Promień centralny jest prostopadły, pada na środek czaszki.
     Kolimacja do granic głowy.
     • Odległość SID = 100cm
     • kV = 70/80
     • mAs = 20/25

     Siodło tureckie widoczne z profilu.

     Część skalista kości skroniowej musi być widoczna za zatokami szczękowymi (nie może się na nie rzutować).

     Brak rotacji potwierdzony nakładaniem się na siebie obu gałęzi żuchwy.

     Pacjent przed zdjęciem musi zdjąć wszystkie elementy biżuterii, tj. łańcuszek, kolczyki itp. oraz wyciągnąć protezy zębowe.

     Zawsze upewnij się, że pacjent się nie garbi podczas zdjęcia, ponieważ może to powodować artefakty pochodzące od ramion pacjenta, poza tym taka sylwetka pacjenta, może sprzyjać rotacji głowy.

     Najlepiej wykonać to zdjęcie na siedząco, jest to pozycja, która jest wygodniejsza dla pacjenta.

     Broda nie może być przyciągnięta do klatki piersiowej, ponieważ żuchwa wtedy będzie nakładała się na kręgosłup.

     Na ogół pacjent może delikatnie drgać głową, tak więc przygotuj wszystko przed pozycjonowaniem pacjenta, tak aby nie musiał być w tej pozycji zbyt długo.

      Zdjęcie RTG boczne czaszki