Rozpoznanie:

Pacjentka przywieziona na Oddział Ratunkowy z powodu narastającego od 2 tygodni uczucia duszności nasilającego się podczas wysiłku.
Duszność wybudza pacjentkę ze snu.

Podejrzenie zapalenia płuc.

Dane pacjenta:

WIEK: 63 lat
PŁEĆ: kobieta

Pacjentka w stanie ogólnym dobrym, w kontakcie słowno-logicznym, wydolna krążeniowo-oddechowo.
SpO2 96%, Temperatura ciała 36.3

Osłuchowo obecny szmer pęcherzykowy nad polami płucnymi, trzeszczenie u podstawy obu płuc.

Symetryczne obrzęki obwodowe obu kończyn dolnych.

W EKG: brak cech świeżego niedokrwienia mięśnia sercowego; migotanie przedsionków.

Alergie: brak

Wywiad epidemiologiczny: ujemny

Previous
Next

Jamy opłucnowe wolne od płynu.
Płuca bez zmian pnuemonicznych, guzowatych i bez cech procesu sródmiązszowego, bez zastoju.

Serce nieco lewokomorowe. Cień sródpiersia i wnęk nie poszerzony.

SARS-COV-2 DODATNI

Pacjentka bez wskazań do hospitalizacji, wypisana do domu i odesłana na izolację,


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *